Jhumki Kano mai – Latest Garhwali Song (2014) -Prem Singh Gusain | Bhawna Barthwal | Govind Kandari